Pantomiimi (Joh. 14:23–26)

Luova työskentely, jonka avulla ryhmä ymmärtää paremmin Raamatun merkityksen.

Mennään neljän tai viiden hengen ryhmiin. Jaetaan roolit: Jeesus, Isä, Pyhä Henki, Ihminen x 2 =”joku” ja ”se, joka ei noudata sanaa”. Raamatunkohdan ”sanaa” voi kuvata Raamattu. Esitetään raamatunkohdan ajatus pantomiimina. Tapahtumien järjestystä ja esittämistä kannattaa miettiä ensin rauhassa, tarvittaessa ohjaajan johdolla.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.