• Mykkä keskustelu

  Ryhmätehtävä, jossa jokainen osallistuja pääsee tasapuolisesti osallistumaan keskusteluun opetuksen aiheesta.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.15–30 minuuttia
 • Näkökulmia

  Pari- tai ryhmätehtävä, jossa tutkitaan raamatunkohtaa tarkasti ohjeiden mukaan.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.15–30 minuuttia
 • Otsikot

  Yksilö-, pari- ja ryhmätehtävä, jonka avulla etsitään raamatunkohdan oleellinen sisältö ja perustellaan se muille.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.15–30 minuuttia
 • Paperihahmot

  Raamatunkohdan henkilöihin ja heidän toimintaansa keskittyvä ryhmätehtävä.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.30–60 minuuttia
 • Pienistä puroista kasvaa suuri virta

  Yksilö- ja ryhmätehtävä, jossa reagoidaan opetuksen aiheeseen ja opitaan jakamaan ja myös puolustamaan omia näkemyksiä.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.15–30 minuuttia
 • Postikortti

  Yksilötehtävä, jossa kiinnitetään huomio raamatunkohdan ydinsanomaan ja kerrotaan se omin sanoin myös muille.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.15–30 minuuttia
 • Päiväkirja

  Yksilötehtävä, jossa samastutaan raamatunkohdan henkilön elämään ja ajatuksiin.
  Iloa ja eloa Raamatusta

  ToiminnallisuusOpetusRaamattu14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.yli 18-v.15–30 minuuttia